Referenčna obrestna mera

Referenčna obrestna mera 6 mesečni Euribor, veljavna na dan 15.12.2017 znaša -0,273%.