Novice

prikaz vsebin: dni

Izvensodno reševanje sporov

7.11.2016

Za izvensodno reševanje pritožb potrošnikov Aleasing d.o.o. priznava izvajalca Združenje bank Slovenije - GIZ in Evropski center za reševanje sporov (ECDR). Pogoj za začetek postopka pri enem od priznanima izvajalcema izvensodnega reševanja sporov je predhodno odločanje v internem pritožbenem postopku pri Aleasingu. Če potrošnik ni zadovoljen z dokončno odločitvijo Aleasinga v zvezi s potrošnikovo reklamacijo ali pritožbo, ali ni prejel odgovora, lahko zoper odločitev in ravnanje Aleasinga vloži pobudo za začetek postopka:

  • na naslov Združenje bank Slovenije - GIZ, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom: Pobuda za IRPS na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani ZBS ali v papirni obliki na sedežu ZBS, potrošnik lahko izpolnjen obrazec pošlje po elektronski poti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si ali pokliče na telefon št. +386 1 24 29 700

ali

  • na naslov Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani ECDR ali v papirni obliki na sedežu ECDR, potrošnik lahko izpolnjen obrazec pošlje po elektronski poti na naslov info@ecdr.si ali pokliče na telefon št. +386 8 20 56 590.

<< < 1 > >>

Št. zadetkov: 1